Beryl Bewindvoeringen

Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt beschreven onder welke voorwaarden Beryl diensten verleent. Deze voorwaarden gelden voor iedereen met wie Beryl een dienstverleningsovereenkomst sluit. Hierbij houdt Beryl rekening met de geldende wet- en regelgeving.

Volledige algemene voorwaarden (PDF)