Beryl Bewindvoeringen

Beryl Bewindvoeringen

Niet alle mensen kunnen goed beslissingen nemen voor zichzelf. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met een verstandelijke beperking, mensen met een psychische ziekte of mensen die verslaafd zijn. Het gevaar bestaat dat zij beslissingen nemen die nadelige gevolgen hebben voor henzelf.

Wilt u iemand tegen zichzelf in bescherming nemen? Dan kunt u proberen te regelen dat u of iemand anders curator, bewindvoerder of mentor van die persoon wordt. Ook Beryl kan als curator, bewindvoerder of mentor optreden. Afhankelijk van de situatie, kijken we samen naar de meest geschikte rol.

Onder de naam Aventurijn bieden wij diensten voor opvoedingsondersteuning. Kijk eens op www.aventurijn.info.